Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace

IČO

193011

ADRESA

Dr. Karla Farského 267
Vysoké nad Jizerou, 51211
okres Semily

DRUH ZAŘÍZENÍ

Specializovaná nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 4
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Celkem 7

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.