Fakultní nemocnice Hradec Králové

IČO

179906

ADRESA

Sokolská 581
Hradec Králové, 50003
okres Hradec Králové

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 20.01.2021
Název přístroje Počet
Automatický vodní fantom 2
Biochemické analyzátory (automaty) 70 1
CT simulátory 1
Duodenoskop 12
Gastroskop 26
Hemodialyzační přístroje 60
In vivo dozimetrie - TLD 1
In vivo dozimetrie - polovodičová 2
Kardiotokograf 21
Koloskop 27
Laparoskopy 14
Lasery operační a terapeutické 15
Lineární urychlovače s více energ. X a s elektrony 2
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 73 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 72 1
PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 1
Portálové zobrazování (portal vision) 2
Přístroje pro mimotělní oběh 6
RTG dg - kostní denzitometry 2
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 3
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg mamografické I. kategorie 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 11
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 5
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 5
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 16
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 3
RTG dg speciální kardiokomplety 4
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní extraorální a nespecifikované 1
RTG dg zubní intraorální 6
RTG dg zubní panoramatické 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače AFL brachyter. s HDR 1
Rektoskop 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 2
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro neuronavigaci 2
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 2
Ultrazvukové přístroje duplexní 3
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 13
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 26
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 13
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 13
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 90
Vyřezávačka stínících bloků 1
Vícelamelový kolimátor (multileaf colimator, MLC) 2
Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů 1
Celkem 432

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.