Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

IČO

179540

ADRESA

Husova 2624
Havlíčkův Brod, 58001
okres Havlíčkův Brod

DRUH ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 20
CT simulátory 1
Duodenoskop 4
Gastroskop 4
Hemodialyzační přístroje 18
In vivo dozimetrie - polovodičová 1
Kardiotokograf 10
Koloskop 4
Laparoskopy 8
Lasery operační a terapeutické 6
Lithotryptory s RTG naváděním (včetně kombinovaných) 1
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 1
RTG dg - kostní denzitometry 1
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 2
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG terapeutické 1
Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60 1
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Scintilační gama kamery planární 1
Substandardní dozimetrický systém 1
Systémy pro plánování léčby v radioterapii 3D 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 21
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 20
Vyřezávačka stínících bloků 1
Celkem 141

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.