Psychiatrická nemocnice Brno

IČO

160105

ADRESA

Húskova 1123/2
Brno, 61800
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Psychiatrická léčebna

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 21.09.2021
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 1
RTG dg zubní intraorální 1
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Celkem 4

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.