Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně

IČO

159816

ADRESA

Pekařská 664/53
Brno, 65691
okres Brno-město

DRUH ZAŘÍZENÍ

Fakultní nemocnice

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 26
Duodenoskop 4
Gastroskop 17
Hemodialyzační přístroje 36
Koloskop 13
Laparoskopy 8
Lasery operační a terapeutické 17
Magnetická rezonance (tomografy MR) 1–1,5 T 2
Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 1
Přístroje pro mimotělní oběh 5
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 2
RTG dg CT spirální: 4–12 řad detektorů 1
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. A kategorie 2
RTG dg digitální angiokomplety (s DSA) I. B kategorie 1
RTG dg skiagrafické mobilní 23
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 5
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 18
RTG dg skiaskopicko - skiagrafický s digitalizací (II. a I. kat.) 1
RTG dg speciální kardiokomplety 5
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní intraorální 5
RTG dg zubní panoramatické 1
Rektoskop 4
Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory 1
Substandardní dozimetrický systém 2
Systémy pro neuronavigaci 5
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 2
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 30
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 38
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 59
Celkem 339

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.