MUDr. Jiří Vodák

IČO

11497637

ADRESA

náměstí Míru 3760/11
Kroměříž, 76701
okres Kroměříž

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 31.12.2022
Název přístroje Počet
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 2
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
Ultrazvukové kostní denzitometry 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 4
Celkem 9

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2022.