Přehled zdravotnické techniky podle dostupnosti
(Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový))

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.