Přehled zdravotnické techniky podle dostupnosti
(Radionuklidové ozařovače výše nespecifikované)

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.