Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

IČO

842052

ADRESA

U Stadionu 285
Velká Bíteš, 59501
okres Žďár nad Sázavou

DRUH ZAŘÍZENÍ

Dětská psychiatrická léčebna

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.12.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 1
Kardiotokograf 1
Celkem 2

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2020.