Thomayerova nemocnice, Ústav TRN

IČO

64190

ADRESA

Vídeňská 800
Praha 4, 14000
okres Hlavní město Praha

DRUH ZAŘÍZENÍ

Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN)

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.01.2020
Název přístroje Počet
Lasery operační a terapeutické 2
RTG dg skiagrafické mobilní 1
RTG dg skiaskop.-skiagraf. mobilní s C - ramenem 1
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 1
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 6
Celkem 11

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.