STAFILA k.s.

IČO

48204927

ADRESA

Ant. Barcala 404/38
České Budějovice, 37005
okres České Budějovice

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná odborná laboratoř

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.04.2020
Název přístroje Počet
Biochemické analyzátory (automaty) 70 14
Celkem 14

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.