Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o., pracoviště krizové připravenosti

IČO

46744991

ADRESA

Husova 976/37
Liberec, 46001
okres Liberec

DRUH ZAŘÍZENÍ

Zdravotnická zachranná služba

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 14.09.2021
Název přístroje Počet
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic) 62
Celkem 62

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.