RTG - CT, s.r.o.

IČO

27462927

ADRESA

Jihoslovanská 465
Vrchlabí, 54301
okres Trutnov

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.04.2020
Název přístroje Počet
RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 1
RTG dg mamografické II. kategorie 1
RTG dg skiagrafické s nepřímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické s přímou digitalizací 1
RTG dg skiagrafické stacionární (bez digitalizace) 2
RTG dg systémy pro archivaci a přenos snímků (PACS) 1
RTG dg zubní panoramatické 1
Celkem 8

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.