GLOBAL ASSISTANCE a.s.

IČO

27181898

ADRESA

K Letišti - HANGÁR C
, 16000
okres

DRUH ZAŘÍZENÍ

Přeprava pacientů neodkladné péče

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 27.03.2020
Název přístroje Počet
Celkem 0

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.