Interna Salač s.r.o.

IČO

2657287

ADRESA

Pražská 914
Moravské Budějovice, 67602
okres Třebíč

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace lékaře specialisty

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 28.07.2020
Název přístroje Počet
Gastroskop 1
Koloskop 1
Rektoskop 2
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení 1
Celkem 5

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2018.