GYNET AH spol. s r.o.

IČO

25876457

ADRESA

Rydultowská 1370
Orlová, 73514
okres Karviná

DRUH ZAŘÍZENÍ

Samostatná ordinace PL - gynekologa

DALŠÍ

Záznam v NRPZS
Výše uvedené informace aktualizovány k 01.04.2020
Název přístroje Počet
Kardiotokograf 4
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy 3
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy 5
Celkem 12

Zdrojem dat je Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení .

Tento portál prezentuje přehled zdravotnické techniky u poskytovatelů zdravotní péče v ČR.
Prezentované informace o zdravotnické technice jsou platné k 31. 12. 2019.